4. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Moderní trendy konstrukčních materiálů

Gratulujeme prof. Jozefu Zrníkovi k životnímu jubileu 70 let. 
 

Děkujeme za Vaši účast na konferenci

Články, zařazené do recenzního řízení, byly zveřejněny v odborném časopisu IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) - ZDE.

 

Vítězové soutěže o nejlepší poster


BEHULOVA Maria
Simulation Model of Al-Ti Dissimilar Laser Welding-brazing and its Experimental Verification
Slovak University of Technology in Bratislava, Trnava, Slovakia, EU

KOČIŠKO Róbert
Solid State Recycling of Aluminum Chips by Hot Extrusion
Technical University of Košice, Košice, Slovakia, EU

VOJTĚCH Dalibor
3D Printed Porous Stainless Steel for Potential Use in Medicine
Institute of Chemical Technology Prague, Prague, Czech Republic, EU